دکتر سمیه بزرگی

متخصص اعصاب و روان

03537250731

aaa

admin@dr-bozorgi.ir

درباره من

من دکتر سمیه بزرگی هستم.

 

*روانپزشک درمانگر مشکلات جنسی مشاور درمان دارویی و غیر دارویی:

* افسردگی اختلال اضطرابی( اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر،حمله پانیک، اضطراب جدایی کودکان)

*اختلال وسواسی و وسواس مقاوم به درمان اختلالات جنسی

* اختلالات کودکان(بیش فعالی، نقص توجه، تیک،…)

 *درمان تخصصی اعتیاد(وابستگی به متادون، ترامادول، حشیش، گل،شیشه،…)

* اختلالات سایکوسوماتیک( دردهای مقاوم، سردرد مزمن، بی اشتهایی و پراشتهایی عصبی)

* اختلالات خواب

 

 

تخصص

متخصص اعصاب روان(بورد تخصصی)